Privacy policy

Η Skull Productions, διοργανώτρια του Colour Day Festival υποδέχεται με ενδιαφέρον και σοβαρότητα τους επισκέπτες της και προστατεύει με υπευθυνότητα τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε αυτήν την προσπάθεια εντάσσεται και η ακριβής τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών.

Κατά την αγορά εισιτηρίων, όπως και αν αυτή γίνεται, διαδικτυακά ή τηλεφωνικά ή και σε οποιοδήποτε φυσικό σημείο – εκδοτήριο εισιτηρίων, τα στοιχεία του αγοραστή δίνονται από αυτόν και καταγράφονται μόνο με την απόλυτη συγκατάθεσή του. Τα στοιχεία αυτά, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση και email ζητούνται από την υπηρεσία μας προκειμένου να γίνεται πληρέστερα η εξυπηρέτηση των πελατών μας, κατά την πώληση εισιτηρίων, αλλά και μετά από αυτήν.

Τα παραπάνω στοιχεία εφόσον ο αγοραστής δώσει την συγκατάθεσή του, χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτησή του σε πολλές περιπτώσεις, όπως για την αποστολή εισιτηρίων μέσω email, για την αντικατάσταση απολεσθέντος εισιτηρίου, για ειδοποίηση σε περίπτωση αναβολής παράστασης κ.ο.κ. Επιπλέον, αν είναι γνωστά τα προσωπικά στοιχεία του αγοραστή, γίνεται εφικτή η τήρηση «ιστορικού συναλλαγών», το οποίο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην παραπέρα εξυπηρέτηση του κάθε θεατή, με οφέλη γνωστά ήδη στους περισσότερους επισκέπτες μας.

Ακόμη και εφόσον ο αγοραστής ρητά έχει εκδηλώσει την συμφωνία του, μπορεί να λαμβάνει από την υπηρεσία μας ή από τους υπεύθυνους παραγωγούς καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ενημερωτικά μηνύματα, τα οποία αφορούν στα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα των αγοραστών.

Στα καταγεγραμμένα στοιχεία έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με προσοχή επικεντρωμένη στην διαφύλαξή τους από παράνομη ή και αθέμιτη χρήση, διαρροή, καταστροφή κλπ.

Όμοια, η ίδια πολιτική εφαρμόζεται και από το σύνολο των συνεργαζομένων θεάτρων, παραγωγών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων καθώς και από τα συνεργαζόμενα σημεία εξυπηρέτησης του κοινού στον τομέα προμήθειας εισιτηρίων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την αγορά εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας μας καλείται ο επισκέπτης – αγοραστής να δηλώσει ότι συμφωνεί ώστε να καταγραφούν τα στοιχεία που ο ίδιος θα δώσει και μόνον μετά την δήλωση αυτή, μπορεί να προχωρήσει στην αγορά εισιτηρίου. Επιπλέον, ο χρήστης καλείται να εκδηλώσει την επιθυμία του ή την άρνησή του στην χρήση του email του για άλλο σκοπό πέραν της αποστολής του εισιτηρίου του, δηλαδή για ενημερώσεις και αποστολή άλλων μηνυμάτων.Αντίθετα στα φυσικά σημεία – εκδοτήρια η αγορά εισιτηρίων δεν προϋποθέτει καταγραφή στοιχείων αγοραστή αν αυτός δεν το επιθυμεί.

Σχετικά με την χρήση πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, η πολιτική προστασίας της υπηρεσίας μας είναι η μη καταγραφή σε αναγνώσιμη μορφή των στοιχείων της κάρτας η δε αποστολή προς έγκριση στο συνεργαζόμενο τραπεζικό ίδρυμα και η παραλαμβανόμενη εγκριτική ή απορριπτική απάντηση γίνεται κωδικοποιημένα. Για τον λόγο αυτό ζητούμε εκ νέου τα στοιχεία κάρτας κάθε φορά προκειμένου περί νέας αγοράς εισιτηρίων. Έτσι μηδενίζονται οι πιθανότητες υποκλοπής, κακής χρήσης, διαρροής στοιχείων πιστωτικών καρτών και εξασφαλίζεται η προστασία των απορρήτων στοιχείων των συναλλασσομένων με την υπηρεσία μας.

Οπωσδήποτε, ανάλογα με το είδος των πιστωτικών / χρεωστικών καρτών ενεργοποιούνται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (3D secure ή/και redirection στο περιβάλλον της εκδότριας τράπεζας κλπ) με στόχο την πληρέστερη και ασφαλέστερη προστασία κατά κακόβουλων ενεργειών αλλά και την κατά το δυνατόν εξασφάλιση εύκολης και γρήγορης διαδικασίας της κάθε συναλλαγής.

Η επίσκεψη / χρήση της ιστοσελίδας μας μπορεί να έπεται επίσκεψης άλλης ιστοσελίδας, αλλά και από την ιστοσελίδα μας είναι δυνατό να γίνει μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα. Οι πολιτικές προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι ιστοσελίδες είναι δυνατόν να διαφέρουν, γι αυτό αναφέρεται ότι τα περιγραφέντα στο παρόν κείμενο αφορούν μόνο την ιστοσελίδα του Colour Day Festival.

Οι υπεύθυνοι για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας είναι πρόθυμοι να «ακούσουν» τις απόψεις των επισκεπτών μας και να συζητήσουν ή να εξηγήσουν κάθε λεπτομέρεια.

gdpr@skullproductions.gr
Αθήνα, 02/02/2022