Όροι αγοράς εισιτηρίων, λειτουργίας του χώρου και διεξαγωγής της εκδήλωσης.

1. Η αγορά του εισιτηρίου/βραχιολιού παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, ανάλογα με το αντίτιμο που έχει καταβάλει, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου και διεξαγωγής της εκδήλωσης. Οι όροι αυτοί γνωστοποιούνται κατά την αγορά του εισιτηρίου και με το παρόν ο κάτοχος οφείλει να τους αναγνώσει. Εάν δεν αποδέχεται τους όρους, οφείλει να μην αγοράσει το εισιτήριο/βραχιόλι. Εάν δε το αγοράσει και αποφασίσει, εν συνεχεία, ότι δεν επιθυμεί να δεσμεύεται από τους όρους αυτούς οφείλει να μην κάνει χρήση του εισιτηρίου για την είσοδό του στην εκδήλωση. Η κατόπιν της επισήμανσης αυτής αγορά του εισιτηρίου και ιδίως η εν συνεχεία χρήση του εισιτηρίου και η είσοδος του κατόχου στην εκδήλωση συνιστά ενέργεια δηλωτική της αποδοχής των ως άνω όρων, η οποία εν προκειμένω λογίζεται ανεπιφύλακτη.

2. Το εισιτήριο/βραχιόλι ισχύει για μία και μόνο είσοδο, χορηγείται ατομικά για έναν συγκεκριμένο κάτοχο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτήριου/βραχιολιού απαγορεύεται. Εισιτήρια/βραχιόλια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των Διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν . Όλοι οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το βραχιόλι τους μέχρι το πέρας της εκδήλωσης.

3.Το εισιτήριο/βραχιόλι καθώς και το χρώμα/χρώματα (ανάλογα με το πακέτο εισιτηρίου) είναι απαραίτητο να έχουν προμηθευτεί όλοι οι θεατές από συγκεκριμένα σημεία πώλησης που έχει αναδείξει η Διοργανώτρια εταιρεία, καθώς είναι απαραίτητο για την είσοδο-έξοδο από τον χώρο διεξαγωγής καθώς και για τις αγορές που μπορούν να κάνουν εντός του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης οι θεατές.

4. Η Διοργανώτρια μπορεί  να απαγορεύσει  την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου, ενώ στην περίπτωση διαπίστωσης αξιόποινων πράξεων θα ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχές. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου/βραχιολιού αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα (τσάντες, χαρτοφύλακες και ογκώδη αντικείμενα), στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων, τόσο κατά την είσοδό του στον χώρο της εκδήλωσης όσο και κατά την παραμονή του σε αυτόν και μέχρι το πέρας αυτης.

5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κινηματογραφήσεως και καταγραφής ήχου εικόνων και φωτογραφιών σχετικών με το φεστιβάλ και της προβολής εικόνας και ήχου σε μέσα διαθέσιμα στο ευρύ κοινό (τηλεοπτικά, διαδίκτυο) με σκοπό την προώθηση, προβολή και εμπορική εκμετάλλευση αυτού. Το εν λόγω οπτικοακουστικό υλικό  μπορεί να περιλαμβάνει πλάνα του ιδίου του θεατή, καθώς και των ανηλίκων προσώπων που αυτός συνοδεύει. Η μαγνητοσκόπηση και προβολή ήχου ή/και εικόνων του φεστιβάλ συνιστά όρο του παρόντος και  η αγορά του εισιτηρίου, η χρήση του εισιτηρίου και η είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης συνιστούν ενέργειες δηλωτικές ανεπιφύλακτης αποδοχής αυτού. Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί να δεσμεύεται από τους όρους αυτούς οφείλει να μην αγοράσει ή να μην κάνει χρήση του εισιτηρίου για την είσοδό του στο φεστιβάλ.

6. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστά κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια/βραχιόλια.

7. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων της Διοργανώτριας  σε θέματα ασφαλείας.

8. Όποιος δεν έχει εξετασθεί πρόσφατα από γιατρό ώστε να γνωρίζει ότι είναι υγιής ή γνωρίζει ότι δεν είναι υγιής κατά τις ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης οφείλει για τη δική του ασφάλεια να απέχει της συμμετοχής. Η χρήση του εισιτηρίου και η είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης συνιστά ενέργεια δηλωτική ότι ο εισερχόμενος γνωρίζει ότι είναι υγιής, άλλως εισέρχεται με δική του ευθύνη.

9. Η Διοργανώτρια  συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των θεατών /πελατών για τον σκοπό της συμμετοχής στην παρούσα εκδήλωση, προς εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της Διοργανώτριας και του πελάτη αλλά και την προβολή της εκδήλωσης στα ΜΜΕ και σε οποιαδήποτε συνεργαζόμενη εταιρεία θέλει. Συγκεκριμένα, με την αγορά του εισιτηρίου/βραχιολιού κάθε πελάτης καλείται να δηλώσει όνομα, επώνυμο, μια έγκυρη διεύθυνση email στην οποία θα λαμβάνει ενημερωτικό υλικό σχετικά με την εκδήλωση και επίσης έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο οποίο πιθανόν να χρειαστεί να λάβει έκτακτες ειδοποιήσεις μέσω sms. Η χρήση των στοιχείων αυτών θα γίνει μόνον για τις ανάγκες πληροφόρησης σχετικά με την διοργάνωση τη εκδήλωσης και μόνον στα πλαίσια αυτής. Ο πελάτης δύναται να αρνηθεί να δηλώσει τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας ή να ζητήσει την διαγραφή αυτών όπως επίσης έχει και τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης,  εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων τα οποία μπορεί να ασκήσει  αποστέλλοντας μήνυμα στο info@sidegroup.gr με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων Colourday Festival».  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση άρνησης παροχής ή παροχής μη έγκυρων στοιχείων επικοινωνίας ή διαγραφής αυτών από τις λίστες αλληλογραφίας μας, η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ελλιπή πληροφόρηση του πελάτη, ενώ ο ίδιος ο πελάτης θα οφείλει να ενημερώνεται με δική του ευθύνη από τις ανακοινώσεις και τις αναρτήσεις που θα δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν στα αρχεία της Διοργανώτριας έως και δεκαπέντε ημέρες μετά την λήξη της διοργάνωσης. Εν συνεχεία οι πελάτες θα λάβουν ειδοποίηση για την διαγραφή των στοιχείων με την επιλογή, εφόσον το επιθυμούν τα στοιχεία τους να παραμείνουν στα αρχεία της Διοργανώτριας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με σκοπό την λήψη ενημερωτικού υλικού για επόμενες εκδηλώσεις

10. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια/βραχιόλια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

11. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια/βραχιόλια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι η Διοργανώτρια δεν έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

12. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, αυτή θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια/βραχιόλια δεν εξαργυρώνονται.

13. Στην περίπτωση που ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, η Διοργανώτρια  δεν δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

14. Η κατοχή αυτού του εισιτήριου/βραχιολιού, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

15. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται/φωτογραφίζονται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρεία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή την  Διοργανώτρια, καθώς και από οποιαδήποτε αναμετάδοση (τηλεοπτικής και μη ή/και σε οιοδήποτε άλλο μέσο) αυτού του υλικού, για οποιαδήποτε λόγο (διαφημιστικό και μη). Το οπτικοακουστικό υλικό της εκδήλωσης θα τηρείται στο αρχείο της ανωτέρω αναφερόμενης Διοργανώτριας Εταιρείας «SKULL PRODUCTIONS MON.ΙΚΕ», ως αρχειακό υλικό και μέρη αυτού ως καλλιτεχνικό δημιούργημα τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου θα ανήκουν στην Διοργανώτρια  και τους δημιουργούς του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία. Η Διοργανώτρια δύναται να διαβιβάσει το οπτικοακουστικό υλικό που θα εγγραφεί, επί του οποίου κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα, εν όλω ή εν μέρει, και να παραχωρήσει δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού χωρίς χρονικό τοπικό ή άλλο περιορισμό, σε οποιοδήποτε συνεργάτης της βάσει σύμβασης συνεργασίας, με σκοπό ιδίως την επεξεργασία, το μοντάζ/ανασύνθεση αυτού, τη δημιουργία οπτικοακουστικού έργου/προγράμματος παραγωγής της τελευταίας, προς μετάδοση/εκμετάλλευση με κάθε μέσο, ανεξαρτήτως δικτύου/τρόπου/μέσου/παρόχου προβολής/μετάδοσης (ραδιοτηλεοπτική, μέσω διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογών κ.λπ.), τη χρήση αποσπασμάτων για ενσωμάτωση σε οιαδήποτε προγράμματα, υλικό προώθησης/τρέιλερ κ.λπ. για προβολή του φεστιβάλ και του προγράμματος της τελευταίας.

16. Απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε (5) ετών.

17. Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους κατόχους των εισιτήριων/βραχιολιών ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται ρίψη χρωματισμένης σκόνης (πούδρας) και χρωματιστού αφρού αποτελούμενης 100% από άμυλο καλαμποκιού. Το άμυλο αραβοσίτου είναι ένα φυσικό προϊόν, ενέχει χαμηλό επίπεδο τοξικολογικών κινδύνων και θεωρείται ασφαλές για χρήση. Δεν είναι επιβλαβές για το περιβάλλον και είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω. Ωστόσο το παρεχόμενο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών. Το προϊόν θα πρέπει να ξεπλυθεί με νερό, αν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.

18. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος, σε οποιαδήποτε μορφή. Παρέχονται συμβουλές στους τελικούς χρήστες να είναι προσεκτικοί με τα τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, ρολόι κ.λπ., λόγω της λεπτής σκόνης στην οποία θα μπορούσαν να εκτεθούν τα ανωτέρω αντικείμενα και να προκληθεί εξ αυτού του λόγου ζημιά σε αυτά. Παρόλο που το προϊόν είναι εύκολο να πλυθεί, το προϊόν μπορεί να αφήσει λεκέδες σε ανοιχτά / λευκά υφάσματα.

19. Το κοινό οφείλει βάσει των εκάστοτε καιρικών συνθηκών να είναι εφοδιασμένο με καπέλο, γυαλιά ηλίου, να κάνει συχνή χρήση αντηλιακής κρέμας καθώς και να ενυδατώνεται συχνά.

Αθήνα, 17.04.2024