Dëshiron të bëhesh pjesë e festivalit më të madh Shqiptar ?
Nëse dëshironi të bëheni pjesë e Colour Day Festival si influencer,
ju lutem plotësoni formularin më poshtë.


* (Plotësimi i formularit nuk është aprovim i menjëhershëm;
grupi i punës do të zgjedhë sipas qëllimit dhe përmbajtjes së llogarisë tuaj.
Ju do të njoftoheni me email për aprovimin).

Application Form